Renault

Zastrzeżenia prawne

Strona główna> Zastrzeżenia prawne

  Zastrzeżenia prawne

  wróć
   

  Zastrzeżenia prawne

  Zastrzeżenia ogólne

  Copyright ©  POLCARS  Sp. z o.o.

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Polcars Sp. z o.o.  jest niedozwolone.

  Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z serwisu internetowego www.polcars.eu

   

   Zasady ponoszenia odpowiedzialności 

  Pod pojęciem strony rozumie się serwis internetowy Polcars Sp z o.o. wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, które podobne jak mini prezentacje znajdujące się w obrębie strony (wykonane w technologii Marcromedia Flash lub DHTML) - stanowią integralną część całego serwisu.

  Informacje zawarte na niniejszej stronie nie są wyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub nieaktualne lub pomimo naszych starań. Biorąc powyższe pod uwagę Polcars Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości co do informacji zawartych na niniejszej stronie. Zawartość niniejszej strony jest jedynie ogólną prezentacją gamy naszych pojazdów oraz usług i nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko. Polcars Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych. Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania poprzez formularz kontaktowy.

  Polcars Sp. z o.o. nie odpowiada również za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. Polcars Sp. z o. o. nie ponosi również odpowiedzialności za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach.

  Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na stronie Polcars są wynikiem naszego działania w dobrej wierze i a także opartego na niej przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą stroną. Nie oznacza to, iż Polcars Sp z o.o dokonała oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości - Renault zastrzega, iż w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zwierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przez Polcars.

  Żadna z informacji zawartych na naszej stronie nie stanowi oferty lub zaproszenia do rokowań w imieniu lub na rzecz Polcars Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów prawa.


   
   Prawo autorskie i znaki towarowe
   Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest Kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz:

  Polcars Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą Renault S.A

  Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody Polcars Sp. z o.o.


   
   Prawo właściwe 
   Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.

  W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne.


   
   Uwagi 
   Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek zapytania lub uwagi dotyczące działania niniejszej strony, prosimy o kontakt z Polcars Sp z o.o.

   
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jaszpol sp.z o.o. 95-100 Zgierz ul. Łódzka 28 w celach marketingowych, w tym dla potrzeb reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji konsumentów. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jeżeli dane okażą się nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe.
  Po wyrażeniu zgody, na podany adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem, w który należy kliknąć, aby potwierdzić zapisanie do listy subskrybentów.