Renault

Samochody Nowe

Strona główna> Samochody Nowe> Umów się na jazdę próbną

Umów się na jazdę próbną

wróć
 
 

Napisz do nas ! Odpowiemy Ci niezwłocznie telefonicznie lub e-mailem (max. 24h)

 
Imię :
 
Nazwisko:
 
Telefon*:
 
E-mail*:
 
Model *:
 
* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polcars Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 18, 99-300 Kutno, zwana dalej: Polcars Sp. z o.o. W jakim celu i na jakiej podstawie Polcars Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji dotyczącej ustalenia terminu jazdy próbnej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych. Prawnie uzasadnionym interesem Polcars Sp. z o.o. jest prowadzenie korespondencji związanej z ww. celem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów. Polcars Sp. z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Polcars Sp. z o.o. Polcars Sp. z o.o. będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Jak długo Polcars Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane? Pani/Pana dane osobowe w ww. celu będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia prowadzenia korespondencji. Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą? Przysługuje Pani/Panu prawo do: ? dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; ? sprostowania swoich nieprawidłowych danych; ? żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; ? żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; ? wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; ? przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). Kontakt Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt: Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Jasiński, tel. +48 (22) 211 18 60 e-mail: iod@polcars.eu Polcars Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Oporowska 18, 99-300 Kutno.
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jaszpol sp.z o.o. 95-100 Zgierz ul. Łódzka 28 w celach marketingowych, w tym dla potrzeb reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji konsumentów. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jeżeli dane okażą się nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe.
Po wyrażeniu zgody, na podany adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem, w który należy kliknąć, aby potwierdzić zapisanie do listy subskrybentów.